„Buďme šetrní k Zemi.“

Náš tým Vám pomůže vytvořit efektivní tok odpadního materiálu, pomocí kterého dokážete eliminovat problematiku odpadového hospodářství.

Firma Global Recycling a.s.

%

RECYKLACE ODPADŮ

Jsme moderní společnost, která si zakládá na ochraně životního prostředí. Filozofií činnosti společnosti je dosáhnout úplného procesu recyklace. Veškerý vstupní materiál prochází postupným procesem zpracování za pomocí inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí. . V průběhu procesu dojde k přeměně samotného odpadu ve finální výrobek. Tímto způsobem společnost získává kontrolu nad materiálovými toky a může garantovat celý recyklační proces.

PLASTY

Dokážeme zajistit materiálové využití mnoha typů plastů (ABS, PC/ABS, PA, PP, PE, POM, PBT, PC,…). Některé typy plastů využíváme pro výrobu vlastních produktů, jiné typy regranulujeme a vracíme zpět do výrobního procesu a některé typy dodáváme ve formě drtí.

ELEKTRO

Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky.