PLASTY

Dokážeme zajistit materiálové využití mnoha typů plastů (ABS, PC/ABS, PA, PP, PE, POM, PBT, PC,…). Některé typy plastů využíváme pro výrobu vlastních produktů, jiné typy regranulujeme a vracíme zpět do výrobního procesu a některé typy dodáváme ve formě drtě.

Elektroodpad

Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky.

Odpadový servis výrobním podnikům

Dokážeme zajistit kompletní odpadové hospodářství pro výrobní podniky

Komunální sběr

Pro komunální sběr využíváme vlastní  sběrové nádoby, vhodné zvláště pro obce s nezajištěnou separací komunálních odpadů nádoby.

Řešení ekologických zátěží

Výkup plastových drtí

Vykupujeme veškeré typy plastových drtí. Díky uceleným kamionovým dodávkám zahraničním partnerům dokžeme nabídnout velmi zajímavé výkupní ceny

LOGISTIKA – SVOZ

Kontejnerová přeprava

Zajišťujeme přepravu a svoz vlastní kontejnerovou dopravou.

Kamionová přeprava
Tuzemská i zahraniční přeprava
Cargo přeprava

Hromadná zásilka.

 

SEPARACE

Elektrostatická

Separace plastů a nemagnetických kovů ve frakci 0,05 – 12 mm

Elektrodynamická

Separace směsných plastů na jednotlivé typy (např.: PC/PMMA, ABS/PS, PP/PE,PVC/PET)

Kapalinová

Separace plastů na základě objemové hmotnosti jednotlivých typů plastů (např.: PC/PMMA, ABS/PS, PP/PE,PVC/PET)

Fluidní

DRCENÍ

Ruční

Separace plastových materiálů na 6-ti shozové ruční třídírně.

Např.: HDPE, PET, PP, PP, ABS, PC/ABS, PC, PMMA, PS a další)

 

Hrotové drtiče

Drcení materiálů na frakci 50 mm

Nožové mlýny

Finální drcení jednodruhových plastových materiálů na frakci 8 – 12 mm

Dvouhřídelový drtič

Drcení plastových materiálů obsahující kovy na frakci 50 mm.

Pulvelizér

Drcení jednodruhových plastových materiálů na frakci 0,25 – 2 mm.

Sběr, výkup

REMA Systém, a.s.

 

Kolektivní systémy
Servisní organizace

Výkup a svoz elektroodpadů od dodavatelů pomocí flotily vlastních vozidel (skříňové dodávky o celkové hmotnosti do 3,5t).

Sběrné akce

Organizování sběrných akcí.

LOGISTIKA – SVOZ

Zajišťujeme přepravu a svoz vyřazených elektrospotřebičů od původců odpadů ke zpracovatelům jednotlivých typů elektrozařízení pomocí vlastních nákladních vozidel v tuzemsku i v zahraničí.

DEMONTÁŽ

Ruční

Ruční demontáž vyřazených elektrozařízení.

 

Strojní

Recyklace vyřazených elektrozařízení pomocí strojní technologie

 

ÚPRAVA A TŘÍDĚNÍ

Separace plastů

Recyklace GR

Separace směsných plastů na jednotlivé typy pomocí optického separátoru a elektrodynamického separátoru.

Směsné kovy

Eddycurent-barevné kovy | FE separátory.

Eddycurennt – separace nemagnetických kovů pomocí vířivých proudů.
FE separátory – separace magnetických kovů pomocí magnetických separátorů.

Lisování FE

Lisování – komprimace jednotlivých materiálů za účelem efektivní recyklace.

 

Odvoz barevných a nebarevných kovů přímo k hutním zpracovatelům těchto materiálů

Výrobky

Lisovna hotových výrobků

Výroba suroviny na terasové a plotové desky

Linka na terasové a plotové desky

Terasové desky

Plastové kotevní patky dopravního značení